Sự lạnh lùng của người đi đường Trung Quốc

Bị xe hơi đâm ngã, người đi xe đạp điện nằm bất tỉnh mà không nhận được bất cứ trợ giúp nào.

Xe Thứ năm, 24/3/2016, 08:05 (GMT+7)