Tai bay vạ gió

Không được cố định chắc chắn, thanh thép dài văng khỏi đường khi xe tải vào cua.

Xe Thứ sáu, 5/10/2012, 03:27 (GMT+7)