Tai nạn khi tránh xe

Tránh chiếc Mercedes di chuyển trong tình trạng đèn khẩn cấp sáng, chiếc Lada loạng choạng lao vào cột điện.

Xe Thứ sáu, 22/6/2012, 03:27 (GMT+7)