Thử tài lội nước của xe tự chế

Bùn nước dội khắp người lái xe và hành khách nhưng xe vẫn chạy tốt.

Xe Thứ hai, 6/6/2016, 14:13 (GMT+7)