Đừng đi quá tốc độ cho phép

Đừng bị cảm giác đánh lừa, tốc độ sẽ giết chết chinh bạn

Xe Thứ tư, 12/10/2011, 05:35 (GMT+7)

Tags: