VnExpress
Background Video

Vẹt mải gặm đất sét bị mèo gấm tha vào rừng

Một con vẹt macaw mải gặm đất sét bên bờ sông Peru phải trả giá bằng mạng sống dưới nanh vuốt của mèo gấm.
Khoa học  09:00 - 18/8
 
 
 Tags

vẹt macaw

mèo gấm

ăn đất sét

Peru

Tags: Peru

 
vnexpress