Pha bóng bền xuất sắc của Andy Murray

Trong pha bóng bền này, sự chủ động, tư duy chiến thuật và sự tinh tế trong kỹ thuật của Murray đã được thể hiện rõ. Sau những pha điều bóng xuống cuối sân, Murray bất ngờ elen lưới và kết thúc bằng một cú bỏ nhỏ nhẹ nhàng và đẹp mắt.

Video Thứ hai, 3/9/2012, 15:00 (GMT+7)