VnExpress
Background Video

Trailer phim ngắn 'Hoài phố' của Ngô Thanh Vân

Phim ngắn Faifo của Cường Ngô do Thanh Vân và Jimmy Kuang đóng vai chính ra mắt từ ngày 27/1.
Phim  14:41 - 25/1/2013
 
 
 Tags

Ngô Thanh Vân

Cường Ngô

Faifo

Jimmy Kuang

 
vnexpress