Quốc Nghiệp: 'Tôi sẽ làm ôsin để Ngọc Mai đi hát'

Nghệ sĩ Quốc Nghiệp muốn lui về hỗ trợ ca sĩ Ngọc Mai phát triển công việc sau thời gian cô là hậu phương của anh.

Giải trí Thứ hai, 21/11/2022, 00:10 (GMT+7)