Roger Federer thử tài Santiago Giraldo

Roger Federer thử tài Santiago Giraldo tại Mỹ mở rộng

Thể thao Thứ tư, 31/8/2011, 02:41 (GMT+7)

Tags: