Siêu bão rộng 16.000 km càn quét sao Mộc suốt nhiều thế kỷ

Xoáy nghịch khổng lồ mang tên Vết đỏ Lớn tồn tại trên sao Mộc hàng trăm năm qua và có thể biến mất trong vài thập kỷ tới.

Khoa học Thứ sáu, 27/4/2018, 20:00 (GMT+7)