Apple 'phát minh' ra sản phẩm mới iLine

Danh hài Jimmy Kimmel chế nhạo những người xếp hàng mua iPhone 6 bằng video mô tả việc Apple cho nhân viên ra đứng xếp hàng đầu tiên và nếu ai muốn mua vị trí đó, họ phải trả tiền cho Apple.

Số hóa Thứ bảy, 13/9/2014, 00:00 (GMT+7)