Bi kịch của người dùng Facebook

Nếu trả lời thành thật câu hỏi "Bạn đang nghĩ gì?" (What's on your mind?) thì bạn bè gần như chẳng ai quan tâm hay bấm Like.

Số hóa Thứ bảy, 28/6/2014, 06:00 (GMT+7)