Chế độ đa màn hình trên Windows 9

Windows 9 bổ sung chế độ quản lý đa màn hình, hỗ trợ duyệt theo thẻ với hình ảnh trực quan.

Số hóa Thứ ba, 16/9/2014, 10:30 (GMT+7)