Chuyên gia nhận xét về đề cử điện thoại trong Tech Awards 2014

Chuyên gia đánh giá dòng sản phẩm điện thoại trong Bình chọn Sản phẩm Công nghệ xuất sắc 2014.

Trần Huấn

Số hóa Thứ sáu, 19/12/2014, 10:04 (GMT+7)