Cụ ông sấy máy tính vì máy bị treo

Khi được giải thích là máy bị treo (frozen - đóng băng), cụ ông đã lấy máy sấy ra để làm nóng máy tính.

Số hóa Thứ bảy, 24/1/2015, 00:00 (GMT+7)