Đề cử điện thoại selfie xuất sắc 2014 - Tech Awards 2014

Bình chọn sản phẩm công nghệ xuất sắc 2014 nhóm sản phẩm điện thoại selfie

Nhật Quang

Số hóa Thứ hai, 12/1/2015, 23:03 (GMT+7)