Dịch vụ Google Nose

Dịch vụ đang trong giai đoạn beta này cho phép người dùng có thể nhập các từ khóa như "bỉm", "con chó ướt nhẹp"... để thưởng thức mùi của những vật thể này.

Số hóa Thứ hai, 1/4/2013, 11:53 (GMT+7)