Dùng xe máy điều khiển cần trục tự chế

Hệ thống sáng tạo của nhóm thợ.

Số hóa Chủ nhật, 20/3/2016, 01:40 (GMT+7)