Google giới thiệu dịch vụ nhắn tin Hangouts

Google giới thiệu dịch vụ nhắn tin Hangouts

Số hóa Thứ năm, 16/5/2013, 02:25 (GMT+7)