Hiệu ứng domino từ 10.000 chiếc iPhone 5

Tuy nhiên, đây chỉ là video dàn dung.

Số hóa Thứ bảy, 20/4/2013, 00:00 (GMT+7)