Kết quả hài hước khi hỏi Google có bao nhiêu số 0 trong Googol

Google Now trả lời chi tiết và chính xác đến mức hài hước.

Số hóa Thứ bảy, 13/9/2014, 00:00 (GMT+7)