Lịch sử từ iPhone đến iPhone 4

Đây là những sản phẩm gắn liền với chủ tịch quá cố của Apple, Steve Jobs

Số hóa Thứ năm, 10/1/2013, 11:28 (GMT+7)