Những con chuột tài năng

Những con chuột thông minh này được huấn luyện để nhào lộn, lăn vòng, kéo cờ...

Số hóa Chủ nhật, 13/10/2013, 00:00 (GMT+7)