Sử dụng dòng lệnh Windows 10

Ngoài các thiết lập trực quan bằng đồ họa, Windows 10 có thể được tối ưu hóa với một số dòng lệnh thông qua Command Prompt.

Số hóa Thứ sáu, 7/8/2015, 08:00 (GMT+7)