Tăng RAM ảo từ ổ cứng

Trong khi ổ cứng thường dư dung lượng thì RAM luôn trong tình trạng thiếu, người dùng có thể thiết lập để chia sẻ "gánh nặng" này giữa hai thành phần.

Số hóa Thứ sáu, 7/8/2015, 08:00 (GMT+7)