Tăng tốc độ khởi động

Truy cập vào System Configuration, bạn có thể tối ưu hóa thời gian, các phần mềm khi khởi động máy.

Số hóa Thứ sáu, 7/8/2015, 08:00 (GMT+7)