Tìm lại mật khẩu Wi-Fi trên Android

Nếu cần truy cập lại các điểm phát Wi-Fi đã từng kết nối trước đây, nhưng lại quên password, người dùng có thể tìm lại thông tin này thật dễ dàng với Root Browser Lite, Wi-Fi Key Recovery hoặc Wi-Fi Pass Recovery.

Số hóa Thứ tư, 27/3/2013, 00:00 (GMT+7)