Tóm tắt Sự kiện Apple Spring Forward trong 2 phút

Sự kiện Apple Watch, ra mắt MacBook 12 inch và đồng hồ Apple Watch (phụ đề tiếng Việt).

Số hóa Thứ ba, 10/3/2015, 10:52 (GMT+7)