Trang web khiến iPhone tự khởi động lại

Khi truy cập trang Crashsafari.com, iPhone sẽ tự khởi động lại, trình duyệt trên Android hay máy tính bị treo và yêu cầu thoát.

Số hóa Thứ ba, 26/1/2016, 15:07 (GMT+7)