Ứng dụng Skype trên Windows 8

Skype sử dụng hoàn toàn giao diện Modern UI của Windows 8

Số hóa Thứ ba, 23/10/2012, 10:56 (GMT+7)