Usagi - Cơn bão mạnh nhất năm

Bão Usagi, cơn bão mạnh nhất năm nay, đang tiến gần đến khu vực Đài Loan, Philippines và được dự đoán tiếp tục bổ độ vào Trung Quốc.

Số hóa Thứ bảy, 21/9/2013, 12:35 (GMT+7)