Video lỗi bảo mật trên phần mềm nhắn tin Viber cho Android:

Máy tự động truy cập và màn hình chính ngay cả khi người dùng đã khoá bằng mã.

Số hóa Thứ sáu, 26/4/2013, 09:03 (GMT+7)