Viễn cảnh Apple Watch có tính năng trở về quá khứ

Người dùng có thể chỉnh thời gian qua núm xoay Digital Crown của Apple Watch và một số người đã hình dung viễn cảnh lỡ họ xoay lầm, đồng hồ có thể đưa họ trở về năm 2006 khi iPhone còn chưa ra đời.

Số hóa Thứ bảy, 13/9/2014, 00:00 (GMT+7)