Bệnh tật trong đói nghèo của người Venezuela

Bị tràn dịch màng não, chỉ cần một chiếc ống thông hút dịch giá 200 USD để phẫu thuật song cô bé Danielys chờ ba tháng vẫn chưa có.

Minh Nguyên

Sức khỏe Thứ sáu, 8/9/2017, 14:08 (GMT+7)