Cách luộc trứng giữ được tối đa chất dinh dưỡng

Luộc trứng là cách giữ 99% chất dinh dưỡng, nên luộc trứng bằng nước lạnh, thời gian luộc không quá 10 phút, xả trứng với nước lạnh để dễ bóc.

Sức khỏe Thứ hai, 18/4/2016, 08:51 (GMT+7)