Phổi hoạt động như thế nào

Phổi hít vào và thở ra 15 đến 25 lần mỗi phút, tương đương 10.000 lít không khí mỗi ngày giúp chúng ta sống sót.

Sức khỏe Thứ hai, 18/4/2016, 08:51 (GMT+7)