Tập gym theo kiểu '2 người khỏe 2 người vui'

Thay vì phải sử dụng ghế nghiêng để tập bài cơ bụng thì chàng và nàng áp dụng cách "nhất cử lưỡng tiện" để có cơ bụng 6 múi.

Sức khỏe Thứ bảy, 9/1/2016, 14:46 (GMT+7)