Tên trộm nẫng đồ đạc bệnh nhân ở viện

Tên trộm rình lúc bệnh nhân ngủ hoặc mất cảnh giác đã ra tay trộm đồ đạc và ví tiền.

Sức khỏe Thứ tư, 17/2/2016, 14:42 (GMT+7)