Bài hát Triều Tiên: Chúng ta chỉ biết có người

Bài hát mới của Triều Tiên ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau hai năm cầm quyền.

Thế giới Thứ ba, 24/12/2013, 11:02 (GMT+7)