Bài hát: Triều Tiên không thể thiếu Kim Jong-un

Bài hát mới của Triều Tiên ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thế giới Thứ ba, 24/12/2013, 11:02 (GMT+7)