Bão Chan-Hom đổ bộ Trung Quốc, cột sóng cao 10 m

Bão Chan-Hom đổ bộ vào Chiết Giang, Trung Quốc với những cột sóng cao khoảng 10 m.

Thế giới Chủ nhật, 12/7/2015, 09:44 (GMT+7)