Bên trong trường mẫu giáo song ngữ Anh - Việt ở Mỹ

Giờ học hát tại trường song ngữ Hoa Mai, thành phố Seattle, Mỹ.

Thế giới Thứ sáu, 22/1/2016, 16:30 (GMT+7)