Binh lính tìm nạn nhân sóng thần

Thế giới Thứ ba, 15/3/2011, 16:42 (GMT+7)

Tags: