Cha, con và chú chim sẻ

Người cha kiên nhẫn trả lời 21 lần sau khi cậu con trai hỏi cùng một câu hỏi suốt 21 lần.

Thế giới Thứ ba, 10/6/2014, 11:36 (GMT+7)