Chiến đấu cơ Trung Quốc bay cách phi cơ Mỹ 15 m trên Biển Đông

Lầu Năm Góc cho biết hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã chặn không an toàn một máy bay quân sự Mỹ trên Biển Đông hôm 17/5.

Thế giới Thứ sáu, 20/5/2016, 14:47 (GMT+7)