Cuộc duyệt binh Ngày chiến thắng đầu tiên ở Moscow 70 năm trước

Cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng đầu tiên Nga diễn ra năm 1945, hơn một tháng sau khi phát xít Đức đầu hàng, với sự tham gia của hàng chục nghìn lính Hồng quân và phương tiện quân sự.

Thế giới Thứ bảy, 9/5/2015, 16:16 (GMT+7)