Đại biểu các nước vỗ tay mừng thoả thuận lịch sử về biến đổi khí hậu

Đại diện 195 nước đứng lên vỗ tay khi thoả thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu được thông qua tại Paris.

Thế giới Chủ nhật, 13/12/2015, 06:58 (GMT+7)