Diễu binh ở Quảng trường Đỏ

Thế giới Thứ sáu, 9/5/2008, 16:24 (GMT+7)