Dung mạo phụ nữ Trung Quốc trong 100 năm qua

Những thay đổi về tiêu chuẩn cái đẹp của phụ nữ Trung Quốc trong một thế kỷ qua được trang Cut.com mô tả bằng một video ngắn.

Thế giới Thứ hai, 28/3/2016, 14:15 (GMT+7)